Úradná tabuľa

Názov stavby: "Rozšírenie distribučného plynovodu - plynová prípojka"

Stavebník: Mgr. Jana Šutarová, trvale bytom Radôstka č. 188, 023 04 Radôstka a Ing. Štefan Šutara, Štiavnik 83, 013 55 Štiavnik

Dokument na stiahnutie: pdfStavebne_povolenie_Jana_Sutarova_a-Manz-Stefan.pdf

Vyvesené dňa: 03.12.2021

Zvesené dňa: