DHZ RADOSTKA

 

  V súťaži o najsympatickejší detský dobrovoľný hasičský zbor sa stal DHZ Radôstka s    počtom   hlasov 985.

Súťaž organizoval Kysucký Večerník s podporou SOPHISTIC Pro  finance a. s.

Srdečne blahoželáme!