Separovanie odpadu

 

eco

  

Papier

Patrí sem:
noviny, časopisy, knihy, kancelársky papier, zošity, katalógy, listy, obálky, letáky, výkresy, plagáty, pohľadnice, zakladače, krepový papier, papierový obal, kartón, lepenka, atď.


Nepatrí sem:
znečistený papier (potravinami, farbou, maltou), kopírovací papier, faxový papier, celofán a voskovaný papier, hygienické potreby (plienky, vreckovky), vata, obaly zo sladkostí, zo sušienok (tyčinky, chipsy a pod.), kovové a plastové súčasti (napr. strunky z kalendárov), väzbové obaly z kníh a pod.


Plasty

Patrí sem:
neznečistené stlačené alebo zošľapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, obaly z čistiacich prípravkov všetko čisté taktiež aj kozmetické nádoby. 

Plechovky z nealkoholických nápojov alebo z piva sa tiež zbierajú ale v musia byť stlačené a v samostatnom vreci.

Tetrapaky - (nápojové krabice)  z mlieka alebo džúsov čisté (bez zvyškov tekutín) sa tiež zbierajú ale musia byť stlačené a v samostatnom vreci. 


Nepatrí sem:
znečistené plastové obaly olejom (kuchynským a motorovým), potravinami, farbami, chemikáliami, použité plienky a hygienické potreby, podlahové krytiny, guma, molitan, celofán, hadice z vysávačov, kabelky, obuv, tlakové nádoby (z laku na vlasy, farieb a pod.), káble, vodoinštalačný materiál, pneumatiky, plastové pásky na viazanie, plastové rámy z okien, vonkajšie žalúzie, biely polystyrén.

Polystyrén sa môže v malom množstve zmiešať s komunálnym odpadom avšak, ak je polystyrénu veľa musí byť odvezený na zberný dvor na svoje vlastné náklady. 


Zber sa uskutočňuje na základe rozpisu na rok 2017, ktorý každá domácnosť obdržala.

 

SKLO

Patrí sem: sklenené obaly a poháre od zaváranín, fľaše od nápojov, číre tabuľové sklo, črepy z uvedených sklených obalov
Nepatrí sem: porcelán, keramika, zrkadlá, drôtené sklo, tabuľové sklo nesmie obsahovať sklenársky git, silikón.


Sklo – kontajnery sú umiestnené v obci pri obchode na Janotovej a pri základnej škole. Zber sa uskutočňuje podľa potreby.

Elektroodpad 

Patria sem:

malé domáce spotrebiče:

vysávače, žehličky, hriankovače, fritézy, mlynčeky, kávovary, elektrické nože, spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, holenie, hodiny, váhy ...

Veľké domáce spotrebiče: chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, umývačky riadu, sporáky a rúry na pečenie, elektrické sporáky, elektrické varné dosky, mikrovlnné rúry, elektrické spotrebiče na vykurovanie, elektrické radiátory, iné veľké spotrebiče na vykurovanie miestností ... Spotrebná elektronika: rozhlasové prijímače, televízne prijímače, videokamery, videorekordéry, hi-fi zariadenia, zosilňovače zvuku, hudobné nástroje ... Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia: počítače, tlačiarne, monitory, klávesnice, kalkulačky.

TEXTIL


Patrí sem: obnosené šatstvo, odevy, bielizeň, textílie, obrusy, utierky, handry, priadze a pod.
Nepatrí sem: hrubo znečistený textil, koberce, obuv, koža a pod.

Textil – kontajner na textil je umiestnený pri základnej škole. Zber sa uskutočňuje podľa potreby.

Vážení občania,

prosíme Vás, aby ste separovali odpad podľa uvedeného rozpisu a nedávali tam to, čo tam nepatrí, nakoľko nám takto vyseparovaný odpad neodvezú. Odpad zostáva v obci a potom sa zvyšujú náklady na odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, čiže zmiešaného odpadu.

Spolu žijeme, spoločne separujeme!

separovanie odpadu