Národná rada SR 6. septembra 2017 schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). V tejto súvislosti došlo aj k zmene zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

pdfSadzobnik_spavnych_poplatkov.pdf274.53 KB