Vážení občania, odvoz tuhého komunálneho odpadu, ako aj plastov, sa v našej obci bude v roku 2018 riadiť podľa nasledovného harmonogramu. V prípade zmeny Vás budeme informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu a formou systému zasielania SMS správ.

Harmonogram odvozov tuhého komunálneho odpadu (TKO) - utorok

Mesiac Vývoz č.1 Vývoz č. 2
Marec 6.3. 20.3.
Apríl 3.4. 17.4.
Máj 15.5. 29.5.
Jún 12.6. 26.6.
Júl 10.7. 24.7.
August 7.8. 21.8.
September 4.9. 18.9.
Október 2.10. 16.10.
November 13.11.  27.11.
December 11.12.  -

 

 Harmonogram odvozov PLASTOV (vždy tretia streda v mesiaci)

 

Mesiac Dátum
Máj  16.5.
Jún  20.6.
Júl  18.7.
August  15.8.
September  19.9.
Október  17.10.
November  21.11.
December  19.12.