ochrana osobnych udajovVážení občania,
v súlade s novým zákonom č.18/2018 o ochrane osobných údajov a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, dávame občanom na vedomie, že na akciách organizovaných obcou Radôstka

alebo uskutočňovaných pod jej záštitou, môžu byť zhotovené záznamy zvukového, obrazového alebo zvukoobrazového charakteru, ktoré môžu byť následne využívané na prezentáciu príslušných akcií, prípade obce. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov podľa nového zákona nájdete na webovej stránke obce v časti "Úradná tabuľa" (http://www.radostka.sk/uradna-tabula).