na uvodSlnečné nedeľné popoludnie v obci Radôstka (14.10.2018) začalo príjemným posedením so "staršími" pri príležitosti mesiaca október - mesiac "Úcty k starším". 

Posedenie spríjemnil kultúrny program vystúpením ľudovej hudby  Capkovcov zo Skalitého pokračoval vystúpením deti zo ZŠ s MŠ Radôstka. Kultúrny program sa obohatil rôznymi súťažami v speve, kde na víťaza čakala výhra v podobe CD ľudovej hudby Capkovcov. Na záver kultúrneho programu nám prišli do spevu a tanca zahrať heligonkárky Deniska Šusteková a Klárka Chovancová. 

Všetkým pozvaným a účinkujúcim ďakujeme za účasť a tešíme sa opäť o rok, taktiež veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou zúčastnili na tejto akcii a pomohli pri jej uskutočnení.