darovanie krviOznamuje občanom patriacich do OZS Stará Bystrica, že dňa 19. 10. 2018, t. j. piatok sa uskutoční darcovstvo krvi v HTO v Čadci. Odchod darcov bude od Obecného úradu v Starej Bystrici o 7 hodine ráno. 

Za Váš humánny čin Vám Ďakujú:

Pracovníci OZS, Obecné úrady: Stará Bystrica, Klubina, Radôstka 

SČK: Stará Bystrica, Klubina, Radôstka