Predstavujeme Vám investičné projekty obce, na ktoré sa nám podarilo úspešne získať nenávratné finančné prostriedky:

  • Vodovod - zásobné potrubie
  • Rekonštrukcia mostov
  • Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
  • Protipovodňová ochrana vodného toku
  • Odkanalizovanie obce
  • Informačné tabule, infokiosek 

Bližší popis k projektom nájdete v priloženom súbore:
pdfInvesticne_projekty_obce.pdf