5606 img 1418983127Spokojné prežitie Vianoc a do nového roka mnoho zdravia, osobných
a pracovných úspechov želá

Jaroslav Fekula, starosta obce,

pracovníci obecného úradu a poslanci obecného zastupiteľstva