voľbyVýsledky 2. kola prezidentských volieb konaných dňa 30. 03. 2019.

Vo volebnom okrsku č. 1 boli zistené tieto výsledky:

 

 

 

  

1. Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 679

2. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 220

3. Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 220

4. Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov. 214

ÚČASŤ VOLIČOV: 32,40 %

 

POČET PLATNÝCH HLASOV ODOVZDANÝCH PRE JEDNOTLIVÝCH KANDIDÁTOV:

1. Zuzana Čaputová, Mgr.          45 hlasov

2. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.  169 hlasov