images

                                                

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších

predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z., o požiarnej prevencií v znení neskorších predpisov. 

  pdfcas_zvyseneho_nebezpecenstva_vzniku_poziaru.pdf