GettyImages 1020803480 1170x780Výsledky volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali dňa 25. mája 2019 sú nasledovné:

 

Vo volebnom okrsku č. 1 v obci Radôstka boli zistené tieto výsledky:

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov       681

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní       87

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                     87

Počet platných odovzdaných hlasov                     86

 

Percentuálna účasť voličov na voľbách bola 13%.

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

 č. 1 SMER - sociálna demokracia                          34 hlasov

č. 2 Kresťanská demokracia - Život a prosperita        2 hlasy

č. 3 Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko          15 hlasov 

č. 4 KOREKTÚRA - Andrej Hryc                              0 hlasov

č. 5 Slovenská národná strana                                 8 hlasov

č. 6 SME RODINA - Boris Kollár                              4 hlasy

č. 7 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 2 hlasy

č. 8 STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI          0 hlasov

č. 9 Strana práce                                                     0 hlasov

č. 10 Strana tolerancie a spolunažívania                    0 hlasov

č. 11 HLAS ĽUDU                                                    0 hlasov

č. 12 Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szvovetség 0 hlasov

č. 13 DOPRAVA                                                      0 hlasov

č.14 Kresťanskodemokratické hnutie                         4 hlasy

č. 15 Strana zelených Slovenska                                0 hlasov

č. 16 MOST - HÍD                                                     0 hlasov

č. 17 PRIAMA DEMOKRACIA                                   0 hlasov

č. 18 Strana rómskej koalície - SRK                          1 hlas

č. 19 SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA        0 hlasov

č. 20 SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov 0 hlasov

č. 21 Strana maďarskej komunity  - Magyar Kozosség Pártja 0 hlasov

č. 22 DOMA DOBRE                                               0 hlasov

č. 23 Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR - strana práce  3 hlasy

č. 24 EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA            0 hlasov

č. 25 Sloboda a Solidarita                                          3 hlasy

č. 26 Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku              0 hlasov

č. 27 NAJ - Nezávislosť a jednota                               0 hlasov

č. 28 Kresťanská únia                                                6 hlasov

č. 29 Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia 3 hlasy

č. 30 Demokratická strana                                           1 hlas

č. 31 NÁRODNÁ KOALÍCIA                                          0 hlasov

 

Výsledky prednostného hlasovania

1. SMER - sociálna demokracia

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasovania: 23

kandidát č. 1  - 20 platných hlasov

kandidát č. 2 - 13 platných hlasov

kandidát č. 3 - 1 platný hlas

kandidát č. 4 - 2 platné hlasy

kandidát č. 7 - 1 platný hlas

kandidát č. 13 - 1 platný hlas

kandidát č. 14 - 1 platný hlas

2. Kresťanská demokracia - Život a prosperita

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasovania: 2

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

kandidát č.1 - 2 platné hlasy

kandidát č. 10 - 1 platný hlas

kandidát č. 13 - 1 platný hlas

 

3. Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasovania: 14

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

kandidát č. 1 - 1 platný hlas

kandidát č. 2 - 4 platné hlasy

kandidát č. 3 - 4 platné hlasy

kandidát č. 7 - 1 platný hlas

kandidát č. 8 - 6 platných hlasov

kandidát č. 9 - 1 platný hlas

kandidát č. 14 - 8 platných hlasov

 

5. Slovenská národná strana

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasovania: 7

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

kandidát č. 1  - 4 platné hlasy

kandidát č. 2 - 2 platné hlasy

kandidát č. 3 - 3 platné hlasy

kandidát č. 5 - 2 platné hlasy

kandidát č. 10 - 1 platný hlas

 

6. SME RODINA - Boris Kollár

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasovania: 4

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

kandidát č. 1 - 2 platné hlasy

kandidát č. 7 - 1 platný hlas

kandidát č.9 - 3 platné hlasy

 

7. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasovania: 1

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

kandidát č. 1 - 1 platný hlas

 

14. Kresťanskodemokratické hnutie

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasovania: 4

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

kandidát č. 1 - 1 platný hlas

kandidát č. 4 - 1 platný hlas

kandidát č. 5 - 1 platný hlas

kandidát č. 12 - 1 platný hlas

kandidát č.14 - 3 platné hlasy

 

18. Strana rómskej koalície - SRK

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasovania: 1

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

kandidát č. 1 - 1 platný hlas

 

23. Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR - strana práce

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasovania: 2

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

kandidát č. 1 - 2 platné hlasy

kandidát č. 2 - 2 platné hlasy

25. Sloboda a Solidarita

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasovania: 1

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

kandidát č. 10 - 1 platný hlas

28. Kresťanská únia

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasovania: 6

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

kandidát č. 1 - 4 platné hlasy

kandidát č. 2 - 5 platných hlasov

kandidát č. 3 - 1 platné hlasy

kandidát č. 5 - 1 platný hlas

29. Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia 

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasovania: 2

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

kandidát č.1 - 2 platné hlasy

kandidát č. 2 - 1 platný hlas

kandidát č. 3 - 1 platný hlas

30. Demokratická strana 

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasovania: 1

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

kandidát č. 1 - 1 platný hlas