vianoceSpokojné prežitie Vianoc a do nového roku 2020 mnoho zdravia,

osobných a pracovných úspechov želá

Jaroslav Fekula, starosta obce, zamestnanci Obecného úradu a poslanci OZ v Radôstke.