Obec Klubina v zast. so starostkou obce p. Mgr. Boženou Poliačkovou Vás srdečne

pozýva na svätú omšu, ktorá sa bude konať 23.08.2020 o 14:00 hod. pri kaplnke Panny Márie Kráľovnej na povýškach.

Pozvánka na stiahnutie tu: pdfPozvánka_Povýšky_23_08_2020.pdf