infooooooooooVážení spoluobčania,


v súvislosti s celoplošným testovaním (zisťovanie prítomnosti ochorenia COVID-19) Vám oznamujeme, že testovanie v obci Radôstka sa uskutoční v priestoroch budovy a na verejnom priestranstve pri Obecnom úrade v Radôstke a to túto sobotu 31.10.2020 od 7:00 do 22:00 hod. a v nedeľu 01. 11. 2020 a to od 07:00 hod. do 22:00 hod.


Posledný test bude uskutočnený o 21:30 hod.


Testovanie je určené pre občanov vo veku od 10 – 65 rokov.


Z dôvodu, aby ste Vy a Vaši rodinní príslušníci nemuseli dlho čakať na testovací odber, obec pristúpila k určeniu dátumu a času Vašej účasti a to podľa SÚPISNÝCH ČÍSIEL DOMOV – to znamená že od čísla rodinného domu s.č. 1... s.č. 2..... a pod.


Najneskôr v PIATOK občanom bude do schránky doručené OZNÁMENIE, t.j. presný dátum a čas, kedy sa občania, ktorí sa zdržujú na uvedenom súpisnom čísle budú môcť zúčastniť testovania.


Určená hodina je ORIENTAČNÁ a môže sa meniť v závislosti od rôznych okolností preto Vás žiadame o strpenie, vzhľadom k tomu, že na testovanie môžu prísť aj obyvatelia iných obcí a miest.


Zároveň Vás dovoľujeme požiadať o dodržanie prísnych hygienických štandardov
(rúško, 2m-odstuúp, dezinfekcia).

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.

Ďalšie informácie prípadne zmeny budú zverejnené na našej stránke a oznámené prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Oznámenie o mieste a čase DOSTANÚ, všetci občania do schránok najneskôr 30. 10. 2020 (t.j. piatok).