INFORMÁCIE kópia 2560x513Vážení spoluobčania, v najbližších dňoch nás čaká celoplošné testovanie aj u nás v obci. Obec pre Vás vypracovala časový harmonogram, ktorý obsahuje Vaše súpisné číslo (miesto bydliska, kde má občan trvalý pobyt) a ORIENTAČNÝ ČAS, ktorý určuje čas odberu pre zisťovanie ochorenia COVID-19. Prosíme Vás o zhovievavosť a trpezlivosť nakoľko sa môže Váš čas posunúť od toho pôvodného z rôznych príčín (personálne zabezpečenie, obyvatelia iných miest a obcí a pod.)

Poradie testovania sme určili podľa súpisného čísla  t.j. súpisné číslo 1,5,8,16, a ďalej....

Oznámenie o mieste a čase odberu Vám bude doručené do poštovej schránky zajtra t.j. 30.10. 2020.

ODBERNÉ MIESTO BUDE na prízemí Obecného úradu v Radôstke (hasičská zbrojnica) + verejné priestranstvo pri OÚ.

Prosíme Vás o dodržanie prísnych hygienických opatrení (rúško, použitie dezinfekcie, 2m odstup)

Testovanie je určené pre obyvateľov vo veku od 10 rokov do 65 rokov.

Podrobné  informácie k celoplošnému testovaniu dostupné na web stránke: https://www.somzodpovedny.sk/

Harmonogram  pre obec Radôstka dostupný k stiahnutiu tu:

 

SOBOTA 31.10. 2020: pdfHARMONOGRAM_TESTOVANIE_RADOSTKA_31_10_2020.pdf

 

NEDEĽA 01. 11. 2020: pdfHARMONOGRAM_TESTOVANIA_RADOSTKA_01_11_2020.pdf

 

Vážení spoluobčania,

dúfame, že spoločnými silami zvládneme túto mimoriadne náročnú situáciu. Veľká vďaka patrí všetkým, dobrovoľníkom, zdravotníkom z našej obce Radôstka, ktorí sú ochotní prísť na celoplošné testovanie.

 

S pozdravom a prianím pevného zdravia

Jaroslav Fekula, starosta obce, zamestnanci obce a poslanci OZ.