komunálne odpady 2019Vývoz TKO – malé nádoby za rok 2021

 

 

Mesiac

Vývoz č.1

Vývoz č. 2

JANUÁR

12.01.

26.01.

FEBRUÁR

09.02.

23.02.

MAREC

09.03.

23.03.

APRÍL

06.04.

20.04.

MÁJ

04.05.

18.05.

JÚN

01.06.

29.06.

JÚL

13.07.

27.07.

AUGUST

10.08.

24.08.

SEPTEMBER

07.09.

21.09.

OKTÓBER

05.10.

19.10.

NOVEMBER

02.11.

30.11.

DECEMBER

14.12.

28.12.

 

 ROZPIS ZBERU A VÝVOZU PLASTOV UVEREJNÍME V PRIEBEHU JANUÁRA 2021.

ZMENY VÝVOZOV VYHRADENÉ!