stavanie maja m1. ročník stavania mája v našej obci FS Radôšťan

Slnečná sobota 28.4. 2012 v obci Radôstka sa tak trocha vrátila do histórie. FS Radôšťan a ĽH bratov Kubovcov sa v predvečer májových dní vrátili k tradíciám stavania májov.

Táto tradícia je známa tým, že slobodní mládenec so svojimi priateľmi stavali máj slobodnej dievčine z dôvodu vážneho záujmu o ňu. Teda, máj označoval dievča súce na vydaj.

Tak ako i naši predkovia aj FS Radôšťan niesol máj na drevených zarážkach najprv k Farskému úradu a potom k Hostincu u Šmaka. Na farskom dvore sa rôznorodé farebné stužky len tak mihotali v rukách dievčat, zatiaľ čo mládenci pripravovali žrď. O chvíľu už stál na Farskom dvore prekrásne vyzdobený máj. Po úspešnom postavení mája sa folkloristi spievajúc presunuli na ďalšie pole pôsobenia. Pred Hostincom u Šmaka už na nich čakali občania, ktorí si chceli pripomenúť dávny zvyk. Podobne ako na farskom dvore, i tu dievčence spievajúc zdobili stromček a chlapci chystali žrď. O chvíľu sa vysoký máj mihal na modrej oblohe a prítomní občania ich výkon odmenili potleskom. Po ukončení manuálnej práce sa folkloristi spolu s občanmi vybrali veseliť do areálu obecného úradu.