socha sv floriana mV nedeľu 3. mája 2009, deň pred sviatkom svätého Floriána – patróna hasičov, si tohto svätca – mučeníka pripomenuli aj členovia dobrovoľného hasičského zboru v Radôstke. Za krásneho jarného počasia sa zišli, spoločne s členmi DHZ Stará Bystrica a Klubina pri jeho novej soche, ktorá je situovaná v blízkosti bývalej hasičskej zbrojnice.

Tu niekoľko minút pred deviatou hodinou ráno správca farnosti sv. Andreja – Svorada a Beňadika v Radôstke vdp. Mgr. Marek Rybanský sochu posvätil a tak sa stala jedným z významných artefaktov obce. Hneď potom sa uniformovaný sprievod hasičov, na čele s historickými vlajkami, vybral do miestneho kostola, kde sa konala slávnostná hasičská sv. omša. V kázni pán farár pripomenul niektoré fragmenty zo životopisu spomínaného svätca. Svätý Florián sa narodil niekedy v druhej polovici tretieho storočia a bol vysokým dôstojníkom rímskeho vojska v Hornom Rakúsku. V tom čase vládol Rímskej ríši cisár Dioklecián, veľký prenasledovateľ kresťanov. Florián, ktorý sa tajne obrátil na kresťanskú vieru, chcel pomôcť oslobodiť skupinu zajatých kresťanov, no bol prezradený, čo ho stálo, po krutom mučení, vlastný život. Stalo sa tak 4. mája 304. Jeho telo hodili do rieky Enns. Neskôr ho voda vyplavila. Našla ho chudobná vdova Valéria, ktorá ho pochovala. Neskôr jeho telesné ostatky previezli do Ríma a odtiaľ do poľského Krakova.