V súvislosti s celoplošným testovaním obyvateľstva sa v našej obci Radôstka bude konať 2. kolo testovania obyvateľstva na ochorenie COVID-19 pod názvom „Spoločná zodpovednosť“.

Testovanie sa v našej obci uskutoční v sobotu 7. 11. 2020 a v nedeľu 8. 11. 2020 v čase od 08:00 hod. do 20:00 hod.

Prestávky: 12:00 - 12:45 hod. (obed)
                17:00 - 17:30 hod. (večera)

 

Harmonogram  podľa súpisného čísla a ORIENTAČNÉHO času testovania Vám bude doručený do poštovej schránky dnes 06.11.2020 t.j. piatok. 

 

ÚČASŤ NA TESTOVANÍ UZNESENIE SR RADÍ MEDZI VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA

06.11.2020

Uznesenie vlády SR č. 693 z 28. októbra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 upravuje výnimku zo zákazu vychádzania pre osobu „za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia“.  Účasť na druhom kole testovania antigénovými testami spadá pod neodkladné vyšetrenie, a môžu sa ho preto zúčastniť aj občania bez certifikátu z 1. kola celoplošného testovania.

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk