stiahnuť

Od pondelka 06.04.2020 do ODVOLANIA bude Obecný úrad v Radôstke pracovať v režime stránkového dňa v čase od 08:00 hod. do 11:00 hod. každý pracovný deň. Prosíme občanov, aby pred vstupom do budovy si nasadili rúško a rukavice. Zamestnankyne obce budú riešiť iba akútne situácie, preto Vás prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť.


Ak nejde o akútny stav uprednosťujte komunikáciu cez email alebo telefón.
Priebeh návštevy obecného úradu:
1. Občanov budeme vybavovať v dolnej vestibule, preto Vás chceme poprosiť keď pôjdete na obecný úrad zavolajte si dopredu na t.č. 041/4395129.
2. Následne Vás usmerníme a vybavíme cez „okienko“.

V prípade úhrad (nájomné, správne poplatky, daň z nehnuteľností, poplatok za TKO) prosíme, realizujte úhrady cez internetbanking, číslo účtu a ostatné údaje k platbe nájdete napr. na nájomnej zmluve alebo výmere dane z nehnuteľností za príslušný rok. 

 

Ďakujeme za pochopenie.

Jaroslav Fekula
starosta obce