Práce na projekte stavby: vybudovanie systému preventívnych protipovodňových opatrení pre zabezpečenie zníženia rizík povodní 2011 začali v hornej časti obce Krasotín.