Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina Vám oznamuje, že bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Jedná sa o stavbu "Radôstka, Ďuricovia - rekonštrukcia NN siete".

Distribúcia elektriny bude prerušená nasledovne v dňoch 01.06.2018. 05.06.2018 a 06.06.2018 od 07:15 do 18:00 hod. pre odberné miesta - číslo domu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 132, 150, 161, 164, 220, 228, 266, 279, 289, 460.