d8b5dd9cdfdb5b736ecbe80558b9e63aOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci  v súlade s § 4 písm. b) a s §21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 214/2001 Z. z. o ochrane pre požiarmi v znení neskorších prepisov a s § 2

ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. požiarnej prevencii v znení neskorších prepisov

 

 

 

O D V O L Á V A

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto

od 01. 05. 2019 od 06:00 hod. 

 

DOKUMENT NA STIAHNUTIE:  pdfodvolanie.pdf