Mesiac Vývoz č.1 Vývoz č. 2
Marec 6.3. 20.3.
Apríl 3.4. 17.4.
Máj 15.5. 29.5.
Jún 12.6. 26.6.
Júl 10.7. 24.7.
August 7.8. 21.8.
September 4.9. 18.9.
Október 2.10. 16.10.
November 13.11.  27.11.
December 11.12.  -

 

Mesiac Dátum
Marec  
Apríl  
Máj  
Jún  
Júl  
August  
September  
Október  
November  
December