Obec Radôstka, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na predmet zákazky s názvom

„Rekonštrukcia a obnova chodníka a krytu vozovky štátnej cesty č. III/52001 – časť ZŠ s MŠ a kostolom, KN-5/1, KN 1105/1“

 Zverejnené: 16.06.2022

Dokumenty na stiahnutie tu: zipVyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_vratane_sutaznych_podkladov.zip

Obec Radôstka, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na predmet zákazky s názvom:

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií a mostov v k. ú. Radôstka, KN-C 1134, 1135, 1127/1“

 Zverejnené: 07.04.2022

Dokumenty na stiahnutie tu:zipVyzva_PD_zadanie_pre_uchadzacov_1.zip

ZRUŠENÉ!!!!!!!!!

Obec Radôstka, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na predmet zákazky s názvom

„Rekonštrukcia a obnova chodníka a krytu vozovky štátnej cesty č. III/52001 – časť ZŠ s MŠ a kostolom, KN-5/1, KN 1105/1“

 Zverejnené: 06.04.2022

Dokumenty na stiahnutie tu: zipVyzva_PD_zadanie_pre_uchadzacov.zip

Obec Radôstka, ako verejný obstarávateľ, realizoval prieskum trhu na predmet zákazky Revitalizácia námestia obce Radôstka  pre projekt "Revitalizácia námestia obce Radôstka"

pdfZáznam_z_prieskumu_trhu.pdf

Obec Radôstka, ako verejný obstarávateľ, realizoval prieskum trhu na predmet zákazky Vykonávanie stavebného dozoru pre projekt „Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2.450 – 2.957 v k. ú. Radôstka

Obec Radôstka, ako verejný obstarávateľ, realizoval prieskum trhu na predmet zákazky Projektový manažér - externý/riadenie projektu – externé pre projekt „Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2.450 – 2.957 v k. ú. Radôstka“