Obec Radôstka, ako verejný obstarávateľ, realizoval prieskum trhu na predmet zákazky „Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2.450 – 2.957 v k. ú. obce Radôstka – aktualizácia a doplnenie projektovej dokumentácie v špecifikovanom rozsahu“ . 

pdfZaznam_prieskum_trhu.pdf39.98 KB28/06/2017, 07:59