Obec Radôstka, ako verejný obstarávateľ, realizoval prieskum trhu na predmet zákazky Revitalizácia námestia obce Radôstka  pre projekt "Revitalizácia námestia obce Radôstka"

pdfZáznam_z_prieskumu_trhu.pdf