velka nocNa základe uznesenia Vlády SR a nariadenia hlavného hygienika budú na území Slovenskej republiky platiť mimoriadne opatrenie v podobe obmedzenia pohybu a zákazu vychádzania v termíne od 8. apríla od 00:00 do 13. apríla 23:59 (streda až utorok).

ZAKAZUJE SA

Zhromažďovať sa s inými osobami okrem osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti. Akýkoľvek pohyb na verejných priestranstvách okrem výnimiek.

VÝNIMKY SA VZŤAHUJÚ NA:

 

Osoby, ktoré pôjdu do a zo zamestnania vrátane podnikatelia, ktorí budú cestovať za výkonom svojej činnosti (vrátane "pendlerov" podľa výnimky 30 km)
Osoby, ktoré pôjdu na nákup v nevyhnutnom rozsahu na nákup potravín, liekov, drogérie alebo krmiva pre zvieratá v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc
Osoby, ktoré pôjdu zabezpečiť starostlivosť o deti alebo zvieratá v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc
Osoby, ktoré pôjdu natankovať pohonné hmoty v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc
Osoby, ktoré pôjdu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej starostlivosti, pričom si bude môcť zobrať sprievod vo forme jednej ďalšej osoby
Osoby, ktoré pôjdu do prírody za účelom pohybu v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc
Osoby, ktoré pôjdu na pohreb blízkej osoby
Osoby, ktoré pôjdu za účelom starostlivosti o príbuzného, ktorý je na starostlivosť odkázaný v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc