46 logo opkzpkohezny fond

Hlavným cieľom projektu je zníženie množstva skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov


Informácie v priloženom dokumente: pdfMikroregion_Bystricka_dolina-1.pdf, pdfMikroregion_Bystricka_dolina_plagat.pdf