Testovanie v obci Radôstka sa uskutočnilo 20. 02. 2021 od 07:00 hod. do 20:00 hod. 

Celkovo otestovaných 355 z toho malo 5 ľudí pozitívny výsledok.