0ad0b7660d8dcac56349b5727e4d79f1Daňový úrad Žilina zasiela podrobné informácie ku eKasám, ktoré sú povinné od 1. júla 2019

všetkým podnikateľom,

ktorí evidujú tržby. Bližšie informácie ku ekKsám ako aj o pridelení nového kódu do registračnej pokladnice sú v článku:pdfInformacia_ekasa.pdf