Obrázok1Vážení občania, touto cestou Vás chceme srdečne pozvať na posedenie pri príležitosti mesiaca október

"ÚCTA K STARŠÍM", ktoré sa bude konať dňa 12. 10. 2019 (sobota) o 13.30 hod.

v sále Obecného úradu v Radôstke.

 

Tešíme sa na Vás.

 

Jaroslav Fekula

starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva

Pozvaní sú občania, ktorí dovŕšili tento rok 60 a viac rokov.