Poslanci obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018- 2022

1. Ľubomír Ďurinka, poslanec OZ,  bydlisko: Radôstka č. 201

2. Emília Huláková, poslanec OZ, bydlisko:  Radôstka č. 238

3. Emil Korenčík, poslanec OZ, bydlisko:  Radôstka č. 246

4. Štefan Koňušiak, poslanec OZ, bydlisko: Radôstka č. 56

5. Dušan Matejčík, poslanec OZ, bydlisko: Radôstka č. 67

6. Alojz Vrana, poslanec OZ, bydlisko:  Radôstka č. 25