161943

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá je na území Slovenskej republiky súvisiaca s ochorením COVID – 19 a zhoršujúca sa  epidemiologická situácia v okrese Čadca

a Kysucké Nové Mesto a na základe odporúčania regionálneho hygienika (RÚVZ Čadca) zo dňa 24.06.2020 pod č. RH2020/01276-5, Vám dávame na vedomie a rušíme plánovanie podujatia a to:

 

ZAHAS CUP (hasičská súťaž, ktorá mala byť konaná 27.06.2020)
28. ročník Futbalového turnaj a Pohár starostu obce, ktorý mal byť konaný 04.07.2020

Hore uvedené kultúrno – športové podujatia odkladáme na neurčito.

Dokumenty k stiahnutiu:

pdfZRUSENIE_PLANOVANYCH_PODUJATI.pdf

pdfOdporucanie_RUVZ.pdf