Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7.00 hod. do 22:00 hod. Bližšie informácie o práve voliť, práve byť volený ako aj spôsobe hlasovania Vám prikladáme v informáciach pre voliča.

pdfInformacia_pre_volica.pdf34.62 KB