Obec Radôstka v zmysle ustanovenia § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje počet obyvateľov obce Radôstka a to 820 obyvateľov.

Príloha č. 1 k zákonu č. 180/2014 Z. z.
MINIMÁLNY POČET PODPISOV VOLIČOV PODPORUJÚCICH KANDIDATÚRU NEZÁVISLÉHO KANDIDÁTA PRE VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A VOĽBY STAROSTU OBCE
Počet obyvateľov obce                                   Počet podpisov voličov na podpisovej listine
do 50                                                                     10
51 – 100                                                               20
101 – 500                                                             40
501 – 2 000                                                       100
2 001 – 20 000                                                  200
20 001 – 100 000                                             500
nad 100 000                                                   1 000