stiahnuťVážení občania, od plynofikácie ubehlo už veľa rokov a 90% obyvateľov nemá vykonanú revíziu vonkajších rozvodov plynu od hlavného uzáveru po všetky plynové spotrebiče. Každý majiteľ domu je podľa zákona povinný udržiavať plynové rozvody v dobrom technickom stave.

Na základe toho, Vás v najbližších dňoch budú OSOBNE navštevovať pracovníci Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti u ktorých, si môžete objednať revíziu plynových rozvodov až po spotrebiče.

 

ZAMESTNANCI SPOLOČNOSTI SÚ RIADNE OZNAČENÍ PREUKAZOM, KTORÉ SI môžete overiť na zákazníckej linke 090296 96 86.