odstavkaelektrinyOznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V termíne od: 28.11.2018 07:15 do: 28.11.2018 18:00


bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v našej obci to Radôstka č.132).