Úradná tabuľa:

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania

Stavebník: Anton Fekula, Radôstka č. 65

Dokument na stiahnutie tu:pdf1_strana.pdf; pdfstrana_2.pdf

Vyvesené: 12.02.2021

Zvesené: