stiahnuťVážení občania, od plynofikácie ubehlo už veľa rokov a 90% obyvateľov nemá vykonanú revíziu vonkajších rozvodov plynu od hlavného uzáveru po všetky plynové spotrebiče. Každý majiteľ domu je podľa zákona povinný udržiavať plynové rozvody v dobrom technickom stave.

Obec Radôstka v zmysle ustanovenia § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje počet obyvateľov obce Radôstka a to 820 obyvateľov.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7.00 hod. do 22:00 hod. Bližšie informácie o práve voliť, práve byť volený ako aj spôsobe hlasovania Vám prikladáme v informáciach pre voliča.

pdfInformacia_pre_volica.pdf34.62 KB

 

Obec Radôstka má spracovaný strategický dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2015 až 2022, ktorý bol spracovaný v spolupráci s obcami, ktoré sú súčasťou Mikroregiónu Bystrická dolina.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza. Je to programový dokument, spracovaný na základe zákona č. 539/ 2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.

Uvedený dokument bude prerokovaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Obec Radôstka informuje verejnosť, že vzhľadom na rozsiahlosť dokumentu je uvedený strategický dokument
k dispozícií na webovej stránke obce na adrese:PHSR http://www.radostka.sk/phsr

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 31.07.2017
Dátum zvesenia na úradnej tabuli: 16.08.2017
Dátum na predloženie pripomienok: 16. 08. 2017