Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho rokovania

č. 177/2021 zo dňa 17.05.2021

Úradná tabuľa:

Stavebník: Jaroslav Fidermák, Radôstka č. 220, 023 04 Radôstka a manž. Jana Fidermáková, Lutiše č. 181, 013 05
Belá pri Varíne 

Vyvesené: 18. 05. 2021

Zvesené: 03 .06. 2021

Dokumenty na stiahnutie: pdf20210517_Ozn._ÚR_a_SP_studňa_Fidermák.pdf