Úradná tabuľa

Názov: Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením na Rodinný dom, C-KN 277/1, 277/2, č. 268/2021/Ma

Stavebníci: Peter Košút, Radôstka č. 132, 023 04  a manž. Lucia Košútová, Olešná č. 188, 023 52 Olešná pri Čadca

Dokument na stiahnutie:pdf268_2021_Ma.pdf

Vyvesené: 29.09.2021

Zvesené: