Úradná tabuľa:

 

Názov: "Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby v spojení s kolaudačným konaním a nariadenie ústneho pojednávania"

Číslo spisu: 259/2021/Ma

Stavebníci: Ján Boris, ml., a manž. Renáta,  Radôstka č. 170, 023 04

Dokument: pdfOznamenie_o_dodatocnom_povoleni_259_2021_boris.pdf

Vyvesené: 01. 10. 2021

Zvesené: