imagesZásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce - oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného so zmenou stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

Dokument na stiahnutie: pdfOznámenie__o_začatí_kolaudačného_konania.pdf

Vyvesené: 20.10.2021

Zvesené: 22.11.2021