Úradná tabuľa

Názov: Oznámenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín - 379/2021/Šá

Žiadateľ: Jaroslav Fidermák, Radôstka č. 220, 023 04  Radôstka

Dokument na stiahnutie:pdfOznamenie_o_zacati_spravneho_konania_na_vydanie_suhlasu_na_vyru.pdf

pdfOznamenie_opravy_chyby_v_písaní.pdf

Dátum: 28. 10. 2021

Zvesené dňa: