Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho rokovania - na stavbu: "Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba pohostinstva súp. č. 171, s vytvorením 1 bytovej jednotky":

č. 118/2022 zo dňa 08.03.2022

Úradná tabuľa:

Stavebník: Adam Kubala, Radôstka č. 271, 023 04 Stará Bystrica

Vyvesené: 17.03.2022

Zvesené:

Dokumenty na stiahnutie: pdfOznamenie_kubala_118_2022.pdf