Úradná tabuľa

Názov stavby:  Stavebné povolenie  - "Zmena stavby rodinného domu č.s. 133"

Stavebník: Renáta Žaludová, Horelica 300, 022 01 Čadca

Dokument na stiahnutie:pdfstavebne_povolenie_259_2022.pdf

Vyvesené dňa: 27.07.2022

Zvesené dňa: