Rozhodnutie č. 302/2022/La zo dňa 19. 08. 2022

Úradná tabuľa: Rozhodnutie o umiestnení stavby "Čistička odpadových vôd a kanalizačná prípojka"

Stavebník: Jaroslav Fidermák, Radôstka č. 220, 023 04 Stará Bystric

Vyvesené:24.08.2022

Zvesené:

Dokumenty na stiahnutie: pdfrozhodnutie_302_2022_La_zo_dna_19082022.pdf